Perspektibong Internasyonal

Perspektibong Internasyonal

Nasa humigit-kumulang 74 milyon katao ang may autism sa mundo, gamit ang konserbatibong tasa ng kalaganapan na 1 sa 100. Kasama ang nakakaalarmang inaasahang taunang tulin ng paglago na 10-17%, ang pandaigdigang hamon sa pangangalaga ng mga taong nasa Autism Spectrum ay tunay na malubha. Kung isasaalang-alang and nasa 3 hanggang 4 (milyon?) katao, tinaguriang bumubuo sa Autism Empowerment Group (AEG), na nanggagamot o nangangalaga sa 74 milyon na ito, ang bilang ng mga sangkot at apektado ng Autism ay higit pa sa lampas 200 milyon katao sa buong mundo.

Ang nakapagaalala, mas mababa sa 10% ng populasyon sa mundo na may autism ang may access sa isang makabulohang interbensyon na kagaya ng Applied Behavioral Analysis (ABA). Bakit? Ang mga eksperto sa ABA, tinatawag na Board Certified Behavioral Analysts (BCBAs), ay nasa bilang na 23,000 lamang sa buong mundo. Sa humigit-kumulang 21,000 na nanunungkulan sa Estados Unidos, kulang sa 2,000 BCBAs lamang ang maaaring magbigay ng ABA na serbisyo sa natitirang 70 milyon katao sa buong mundo. Bilang resulta ng matinding kakulangan ng eksperto sa ABA para manggamot at mangasiwa sa mga programang pang interbensyon, ang ABA Therapy ay naibibigay lamang sa nasa 20 na mga bansa.

Ang ABA ay isang interbensyon na base sa ebidensya. Sa maaga at masinsinang interbensyon, napatunayan na umaabot sa 47% ang tagumpay sa pagtulong sa mga batang may autism upang makahalubilo sa karamihan. Higit pa rito, ang ABA ay makakatulong sa higit sa 90% ng mga tao sa Autism Spectrum na makamit ang ilang mga antas ng pagsasarili. Ang unibersal na hamon, sa makatuwid, ay dalawang parte: 1) Ang programang ABA ay kumakain ng di matatawarang halaga ng oras at kayamanan para ipatupad. Karaniwan, ang ABA therapy ay umaabot sa 35 oras bawat linggo. 2) Katumbas nito, and ABA ay napakamahal, na may gastusin mula sa $ 75,000 - $ 125,000 taun-taon. Kahit pa bahagi ng ABA therapy ay sakop ng insurance, ang mga gastusin galing sa sariling bulsa ay malaki pa rin. Bilang resulta ng mga napaka-limitadong 1:1 interbensyon sa mga sertipikadong propesyonal at ang karagdagang malaking gastusin (kung mayroon man), ang komunidad ng ABA ay nahaharap sa isang paulit-ulit na sitwasyon kung saan milyon-milyon ang nawawalan ng kakayahan na mabuhay ng normal at nagsasarili. Anumang halaga ng salapi ay hindi maaaring bumili ng mga serbisyo na hindi naman umiiral. Ang hamon ay mabigat ngunit mapagtatagumpayan.

Ang Solusyon ng Special Learning

Dahil ang pamantayan ng ABAP ay makukuha naman sa buong mundo, maaari na namin simulang punan ang puwang sa pagitan ng milyun-milyong tao na nangangailangan ng ABA na interbensyon at iyong mga may kakayahan na maghatid ng de kalidad na serbisyo na ito.

Atin na ngayong nauunawaan, ang pandaigdigang antas, paglago at pang-matagalang implikasyon sa lipunan ng autism ay malalim. Kapag pinabayaan sa kasalukuyang katayuan, ang bilang ng mga nasa spectrum na hindi nagkakaroon ng pagkakataon upang makahalubilo ang karamihan o maging mas independente ay lubhang lalaki sa bawat taon.

Ang tanging paraan upang tutulan at baguhin ang kasalukuyang katayuan ay ang paggamit ng teknolohiya upang mahanap ang isang solusyon para mapalaganap at masukat ang pinaka-napatunayan at tanggap na interbensyong terapewtika, ang ABA, upang gawin itong abot kaya sa milyon-milyon na hindi maaaring magkamit at / o makayanan ito. Ginugol ng Special Learning ang nakaraang 6 na taon sa pagbuo, pagdisenyo, pagsubok, paglinang at ngayon pagpapatupad ng pinakamahusay at pinaka-abot kaya na paraan upang makamtan ang ABA Special Learning (programa at mga materyales?) sa pamamagitan ng mga digital, virtual o web na pamamaraan.

Ginagawang abot kaya ng aming plataporma sa pagaaral ang pagsasanay sa ABA, edukasyon at birtuwal na konsultasyon o pangangasiwa sa tinatayang 200 milyong mga indibidwal na magbigay ng interbensyon, pangangalaga at suporta. Itong base sa teknolohiya na pamamaraan ay nagbibigay ng konektadong daan sa mga dalubhasa sa ABA sa sinuman na may koneksyon sa internet kahit saan sa mundo! Nakipagkasunduan kami sa mga kliyente sa 84 na bansa gamit ang aming pandaigdigang pananaw upang lumikha ng may iba’t-ibang lenguwahe at naaangkop sa kultura na mga produkto at serbisyo.

Kapag sanay na, sino ang maaaring magbigay ng epektibong ABA na interbensyon? Mga dalubhasa (BCBAs), Intervention clinicians (tagapagpatupad), nagtuturo, mga magulang at iba pang mga propesyonal tulad ng speech pathologists, occupational therapists, mga social worker, at mga nars na nagtatrabaho sa mga indibidwal na may autism.

Oo, Ang Special Learning ay maaaring magturo sa isang interesadong indibidwal na maging isang tagasagawa ng ABA. Ibig sabihin, ang mga magulang ay maaari na ngayong maging terapruta ng kanilang anak.

Ang sinadya at naayon na programa ng pagsasanay ng Special Learning, na kung saan ang lahat ay nilikha kasama ang mga nangungunang Board Certified Behavior Analysts at iba pang mga pandaidigang eksperto, ay magagamit sa buong spectro sa pagaaral ng ABA: baguhan, intermediya at mataas na antas.

Bilang isang pandaigdigang kumpanya, kami ay sensitibo sa wika at kultural na mga balakid na maaaring maging hadlang para makamtan ng mga tao ang kritikal na interbensyon na ito. Dahil dito, kami ay nakatuon sa pagbibigay daan sa mas maraming tao, hangga’t maari. Simula sa Espanyol at Filipino, ang aming bilingguwal na mga produkto ay magpapahintulot sa amin upang mapalawak ang aming pag-abot sa gayon ay maaari kaming makatulong sa milyun-milyong tao…paisa-isa man.